{{user.name}}
IOO%
HOTEL
SHOW
TO LUXURY
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ EVENT
ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
18>20
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2023
MEC
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΕΚΘΕΤΗΣ ΕΓΓΡΑΨΟΥ
ΣΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
EN
GR

Γιατί να επισκεφθώ το 100% Hotel Show

Οι επισκέπτες του 100% Hotel Show προέρχονται από όλους τους κλάδους του τουρισμού. Ξενοδόχοι, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, travel agents, tour operators, media, επενδυτές συμμετέχουν ενεργά στο μεγαλύτερο τουριστικό γεγονός.

To 100% Hotel Show αποτελεί την Premium Έκθεση για Ξενοδόχους και Επαγγελματίες Τουρισμού στην Ελλάδα, με έμφαση στον Ξενοδόχο και την ανάπτυξη του ξενοδοχειακού προϊόντος, αλλά και στη συσχέτιση όλων των παραγωγικών κλάδων (τόσο σε προϊοντικο επίπεδο όσο και σε επίπεδο υπηρεσίας) με τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, που είναι ο Τουρισμός. 

Κύριο χαρακτηριστικό της διοργάνωσης αποτελεί η ενίσχυση ευκαιριών για ανάπτυξη Networking & Business Development, τόσο μεταξύ των επισκεπτών και των εκθετών, όσο και μεταξύ των ιδίων των επισκεπτών, αφού κοινή συνισταμένη για όλους αποτελεί η άμεση ή η έμμεση συσχέτιση και ενασχόληση με το ελληνικό τουριστικό προϊόν. 

Το 100% Hotel Show κάθε χρόνο αποτελεί σημαντικό σταθμό συνάντησης των Επαγγελματιών Τουρισμού όλων των κλάδων, αναδεικνυόμενο σε κομβικό σημείο δημιουργίας και καινοτομίας.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

​Ξενοδόχοι

Οι Ξενοδόχοι αποτελούν τον βασικό πυρήνα επισκεπτών του 100% Hotel Show. Παράλληλα με τις καινοτόμες προτάσεις στον σχεδιαστικό, κατασκευαστικό και διακοσμητικό τομέα, οι επισκέπτες Ξενοδόχοι έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν νέες λύσεις που αφορούν τη διαδικτυακή ανάπτυξη του ξενοδοχείου, από το branding και τη στρατηγική εταιρική ταυτότητα μέχρι τις υπηρεσίες digitalization και web distribution. Σημαντικό κομμάτι της επίσκεψης αποτελεί το Networking Development μεταξύ των υπολοίπων επισκεπτών, αλλά και των ειδικών προσκεκλημένων όπως Travel Agents, Tour Operators και Media. Η συνολική δομή της έκθεσης είναι διαμορφωμένη ώστε να διανύσει τη διαδρομή ανάπτυξης του ξενοδοχειακού προϊόντος, αποδεικνύοντας την υψηλή εξειδίκευση του θεσμού στον ξενοδοχειακό τομέα.

Services & Technology

Ο τομέας των Υπηρεσιών, καθώς και αυτός της Τεχνολογίας (σε άμεση συνεργασία μεταξύ τους στις περισσότερες περιπτώσεις), αποτελούν βασικά συστατικά για την επιτυχή λειτουργία, αλλά και την ανάπτυξη μιας Ξενοδοχειακής Μονάδας. Οι εταιρείες που ανήκουν στους δυο αυτούς εξαιρετικά επίκαιρους για τη Ξενοδοχία κλάδους, ανήκουν παράλληλα και στα βασικά επισκεπτικά target groups του 100% Hotel Show, καθώς με την επίσκεψή τους έρχονται σε επαφή με τις ανερχόμενες τάσεις στον κλάδο τους αλλά και με τα εν εξελίξει ζητούμενα της ξενοδοχειακής αγοράς, συμμετέχοντας σε μια συνολική ώσμωση με εκθέτες και επισκέπτες. Παράλληλα, έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν το περιβάλλον της Έκθεσης και να διαπιστώσουν τον βαθμό στον οποίο μπορούν να ενταχθούν σε αυτό ως δυνητικοί μελλοντικοί εκθέτες.

Villa Owners

Οι πολυτελείς βίλες και τα luxury καταλύματα, αποτελούν πλέον ένα σημαντικό κομμάτι του Ελληνικού Τουρισμού. Τόσο οι Ιδιοκτήτες Αυτόνομων Κατοικιών όσο και οι Ξενοδόχοι που έχουν στο συγκρότημά τους Βίλες, αναζητούν υψηλού επιπέδου προτάσεις αρχιτεκτονικής και design, ιδέες για την παροχή μοναδικής εμπειρίας φιλοξενίας, αλλά και αποτελεσματικούς τρόπους προώθησης και ανάπτυξης.  Το 100% Hotel Show, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της αγοράς, επενδύει στην ανάπτυξη του κλάδου της βίλας και του πολυτελούς τουρισμού, δημιουργώντας μια σειρά από ενέργειες για την ενίσχυσή του, με στόχο να δώσει ιδέες και λύσεις σχετικά με τις υποδομές, την ανάπτυξη αλλά και την πώληση των πολυτελών καταλυμάτων.

Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές, Κατασκευαστικές Εταιρείες

Οι επαγγελματίες του Αρχιτεκτονικής και του Αρχιτεκτονικού Φωτισμού, του Interior Design και της Διακόσμησης, των Κατασκευών, αποτελούν ακόμα μια σημαντική κατηγορία επισκεπτών του 100% Hotel Show. Η βασική πηγή εσόδων στην Ελλάδα είναι ο τουρισμός και ο χώρος της κατασκευής επηρεάζεται άμεσα από αυτό. Οι επαγγελματίες του Μελετητικού, αλλά και του Κατασκευαστικού κλάδου, έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις νέες τάσεις ώστε να αναπτύξουν το φάσμα των υπηρεσιών τους σχετικά με τη δόμηση ξενοδοχείου, ενώ έρχονται σε επαφή με καινοτόμα υλικά και εφαρμογές, σχετικά πάντα με το ξενοδοχειακό προϊόν. Επίσης, η προώθηση Networking μεταξύ επισκεπτών στις ειδικά διαμορφωμένες περιοχές δίνει την ευκαιρία στους Επαγγελματίες του Τουρισμού να έρθουν σε άμεση επαφή με τους αντίστοιχους του Μελετητικού- Κατασκευαστικού κλάδου, με εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης συνεργασιών.

Επενδυτές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 100% Hotel Show για ανερχόμενους επενδυτές που σκέφτονται να επεκταθούν στον χώρο του Τουρισμού. Το 100% Hotel Show αποτελεί από τη βάση του ένα ιδιότυπο σεμινάριο ανάπτυξης ξενοδοχειακού προϊόντος, δίνοντας την ευκαιρία στους επενδυτές να ενημερωθούν για όλα τα στάδια ανάπτυξης αλλά και να εστιάσουν σε συγκριτικά πλεονεκτήματα, έτσι ώστε να μετατρέψουν την επένδυσή τους σε όσο το δυνατόν πιο επικερδή.

Νεοσύστατες Επιχειρήσεις

To 100% Hotel Show φιλοδοξεί να αποτελεί σταθερή πηγή έμπνευσης και νέων ιδεών για νέους επαγγελματίες αλλά και επενδυτές που θέλουν να αναπτυχθούν στον ξενοδοχειακό και τουριστικό τομέα. Όπως κάθε Premium Trade Show, το 100% Hotel Show δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία αλλά και στην υψηλή εξειδίκευση.

Οικονομικοί Σύμβουλοι

Το 100% Hotel Show έρχεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ένα από τα σημαντικότερα επαγγέλματα της εποχής, τους Συμβούλους Επιχειρήσεων. Σε ένα περιβάλλον που προωθεί το Visitors Networking, το 100% Hotel Show έρχεται να δώσει ένα πλούσιο περιβάλλον πληροφοριών αλλά και ευκαιριών συνεργασίας για τους επισκέπτες συμβούλους επιχειρήσεων.

Tour Operators / Travel Agents

Σημαντικό κομμάτι του 100% Hotel Show αποτελεί η διαδικτυακή ανάπτυξη, τομέας ιδιαίτερα σημαντικός για τους Travel Agents & Tour Operators. Φιλοξενώντας μερικές από τις πλέον σημαντικές εταιρείες στο κομμάτι του Web Development, δίνεται έμφαση σε λύσεις για Επαγγελματίες Τουρισμού στο χώρο του Agency και του Operating. Οι Travel Agents & Tour Operators αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία επισκέπτη, στους οποίους δίνονται κατά την επίσκεψή τους στην έκθεση ειδικά εργαλεία και κανάλια ανάπτυξης επικοινωνίας με τους ξενοδόχους, διαμορφώνοντας έτσι τον Networking & Business Development χαρακτήρα του θεσμού.

Επαγγελματίες Γενικής Ειδικότητας

Ο κάθε επαγγελματίας είναι ευπρόσδεκτος να επισκεφτεί το 100% Hotel Show, καθώς η έκθεση συγκεντρώνει ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων, πάντοτε όμως σε συνάρτηση με τον ξενοδοχειακό κλάδο. Το 100% Hotel Show μπορεί να γίνει εύκολα το σημείο αναφοράς για κάθε είδους επαγγελματία που θέλει να κάνει έρευνα αγοράς πάνω στις νέες τάσεις και στην καινοτομία του ξενοδοχειακού design, ενώ το section με τις εταιρείες Online Sales ανοίγει νέες προοπτικές συνεργασίας με επαγγελματίες που εξειδικεύονται στο ψηφιακό κομμάτι. Τέλος, το 100% Hotel Show, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μια άμεση λύση επικοινωνίας, καθώς δίνει πρόσβαση σε πολύ σημαντικές εταιρείες, με τις οποίες, τις πιο πολλές φορές, είναι δύσκολο να επικοινωνήσει κανείς απευθείας.

Media

Δημοσιογράφοι και Media από όλους τους κλάδους έχουν μια ξεχωριστή θέση στο 100% Hotel Show. Το 100% Hotel Show προσφέρει την κατάλληλη υποδομή και περιβάλλον μέσα στο ειδικά διαμορφωμένο Media Corner, όπου οι επισκέπτες ξενοδόχοι και επαγγελματίες τουρισμού θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις πιθανότητες συνεργασίας με τους επισκέπτες από το χώρο των Media.

Σπουδαστές

Οι φοιτητές από όλους τους χώρους είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι στο 100% Hotel Show, καθώς αποτελούν το μέλλον της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερα στον επαγγελματικό τομέα, η νέα γενιά είναι αυτή που φέρνει την καινοτομία και - σε συνδυασμό με την πείρα των παλαιότερων - τις ουσιαστικές λύσεις στους επαγγελματικούς προβληματισμούς. Οι φοιτητές με πραγματικές ανησυχίες είναι ευπρόσδεκτοι να επεκτείνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες αλλά και να ανακαλύψουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στο 100% Hotel Show.

Suppliers

Οι Suppliers  είναι μια από τις πιο σημαντικές κατηγορίες επισκεπτών του 100% Hotel Show, που, με τη σωστή προώθηση του προϊόντος που προσφέρουν, θα μπορούσαν να κερδίσουν μακροχρόνιες και κερδοφόρες συνεργασίες, τόσο με ξενοδοχεία όσο και με εταιρείες design και αρχιτεκτονικής. Επιπλέον, το 100% Hotel Show, αναδεικνύεται σε σημείο έμπνευσης και καινοτομίας για τους προμηθευτές, καθώς και μια πολύ καλή πηγή πληροφοριών και κατανόησης των καινούριων τάσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο, για μια πιο στοχευμένη και επιτυχημένη τεχνική marketing. Τέλος, μέσω της επίσκεψής τους στην έκθεση, οι Suppliers/Προμηθευτές μπορούν να αποφασίσουν αν αρμόζουν στη λογική του 100% Hotel Show, για μια πιθανή συμμετοχή τους στο μέλλον. 

CLOSE
ΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ
Thank you for your message. The Exhibitor will be informed and reply to you the soonest possible.
Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Ο Εκθέτης θα ενημερωθεί και θα σας απαντήσει το συντομότερο.
Thank you for your message. The Visitor will be informed and reply to you the soonest possible.
Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Ο Επισκέπτης θα ενημερωθεί και θα σας απαντήσει το συντομότερο.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ HOTELIER WORKSHOP
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Είστε σίγουροι ότι θέλετε να παρακολουθήσετε το πιο κάτω Workshop;

Παρακαλώ επιβεβαιώστε τη συμετοχή σας.

{{workshop.name_gr}}

{{workshop.day}}

{{workshop.start_hour}}:{{workshop.start_minutes}} - {{workshop.end_hour}}:{{workshop.end_minutes}}
Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ WORKSHOP
Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας σε αυτό το Workshop! Μπορείτε να κατεβάσετε το εισιτήριό σας πατώντας εδώ.

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ IOO% HOTEL SHOW

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας για την έκθεση IOO% Hotel Show! Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής σας στο σύστημα, θα πρέπει να ανοίξετε το σύνδεσμο επιβεβαίωσης που έχει αποσταλεί στο email σας. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσετε να κατεβάσετε το εισιτήριό σας για να επισκεφθείτε την έκθεση, να κλείσετε ραντεβού με τους εκθέτες, αλλά και να κάνετε εγγραφή στα Workshops.


Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα του IOO% Hotel Show ακολουθώντας μας στα Social Media