{{user.name}}
IOO%
HOTEL
SHOW
TO LUXURY
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ EVENT
ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Crete
Seasonal
Edition
Athens
Main
Event
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΕΚΘΕΤΗΣ ΕΓΓΡΑΨΟΥ
ΣΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΕΓΓΡΑΨΟΥ ΣΤΑ
IOO% HOTEL WORKSHOPS
EN
GR

Νέες και υφιστάμενες Λύσεις για τη Στρατηγική Ανάπτυξη των τουριστικών καταλυμάτων από τον κ. Γιώργο Αντύπα και τη Revival Consulting Services SA.   |  100% Hotel Specials Team

Νέες και υφιστάμενες Λύσεις για τη Στρατηγική Ανάπτυξη των τουριστικών καταλυμάτων από τον κ. Γιώργο Αντύπα και τη Revival Consulting Services SA.

Όροι που ακούγονται και δημιουργούν σύγχυση. Τεχνολογικές Εξελίξεις που τρέχουν με γοργούς ρυθμούς και Δυνατότητες Χρηματοδότησης, είναι μερικά από τα θέματα που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα ο κος Αντύπας μέσα από τη συνέντευξη που ακολουθεί.

Η Revival Consulting Services βρίσκεται δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις, για περισσότερα από 20 χρόνια, προσφέροντας Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και Τεχνολογικές Λύσεις και Προτάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού, και όχι μόνο, προϊόντος. Η δράση της διαρκώς ενεργή με συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια, ενώ φέτος, πέρα από τη συμμετοχή της ως Εκθέτης είναι και Platinum Sponsor του 100% Hotel Show.

Καθώς αποτελεί μία από τις πλέον εξειδικευμένες συμβουλευτικές εταιρείες, έχουμε καλέσει τη Revival, και συγκεκριμένα τον κ. Γιώργο Αντύπα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, να μας απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τους Ξενοδόχους, Villa Owners και Επαγγελματίες Τουρισμού, να κατανοήσουν καλύτερα τις εξελίξεις του κλάδου και να δουν πώς μπορούν να τις αξιοποιήσουν προς όφελος της επιχείρησής τους. 

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ο οποίος εφαρμόζεται από το 2018, ήρθε φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα αλλά και τις διαδικασίες των επιχειρήσεων. Μπορεί η εναρμόνιση του GDPR και του DPO (υπεύθυνου προστασίας δεδομένων) να αποτελέσει στρατηγικό πλεονέκτημα μιας ξενοδοχειακής μονάδας έναντι του ανταγωνισμού;

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη λειτουργία τής κάθε επιχείρησης, η οποία κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών και των συνεργατών της, στο πλαίσιο της διαχείρισης των συναλλακτικών της σχέσεων, αλλά και στο πλαίσιο προώθησης των υπηρεσιών της (marketing strategies, newsletters, social media). Παράλληλα, οι επιχειρήσεις επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων τους (υπό την ιδιότητα του εργοδότη), ενδέχεται να χρησιμοποιούν συστήματα παρακολούθησης (π.χ.: ωρομέτρηση, CCTV, GPS tracking), και πλέον σε ορισμένες περιπτώσεις καλούνται να επεξεργαστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατά της CΟVID-19. Επιπλέον, περαιτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μέσω της επιγραμμικής παρουσίας της επιχείρησης, και συγκεκριμένα μέσω ιστοσελίδων, e-shops, applications, για τη χρήση των οποίων απαιτούνται εξειδικευμένες ενέργειες συμμόρφωσης. Γι’ αυτόν τον λόγο, η εξασφάλιση της διαρκούς συμμόρφωσης με το GDPR και ο ορισμός DPO που θα επιβλέπει και θα συντονίζει τη συμμόρφωση, κρίνονται απολύτως αναγκαία.

Ο κλάδος των τουριστικών επιχειρήσεων, και ειδικότερα των ξενοδοχείων, είναι ιδιαίτερα ευάλωτος λόγω του τεράστιου όγκου προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται σε καθημερινή βάση. Ενδεικτικά, οι ξενοδοχειακές μονάδες συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα από οnline συστήματα κράτησης, πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών, κατά τη διαδικασία διαχείρισης επισκεπτών από την άφιξη και έως την αναχώρησή τους όπως και από διαφημιστικές καμπάνιες (newsletters, social media κλπ.). Παράλληλα, τα ξενοδοχεία επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων τους (υπό την ιδιότητα του εργοδότη), των εξωτερικών συνεργατών τους (outsourcing υπηρεσίες), ενώ με την CΟVID-19 κλήθηκαν να κάνουν πολλά extra miles. Για τον λόγο αυτό, η διαρκής συμμόρφωσή τους με το GDPR και ο ορισμός DPO που θα επιβλέπει και θα συντονίζει τη συμμόρφωση αυτή, κρίνονται για άλλη μια φορά απολύτως απαραίτητη.

Η ύπαρξη DPO και η πλήρης συμμόρφωση με τον GDPR είναι επιτακτικής σημασίας, όχι μόνο λόγω του κινδύνου επιβολής προστίμων και κυρώσεων, αλλά και λόγω αντιμετώπισης αγωγών, καταγγελιών κ.λπ. Η ασφάλεια της λειτουργίας της επιχείρησης, σε κάθε έκφανσή της, είναι αυτονόητη, και γι’ αυτό εξάλλου στον όμιλο της Revival Consulting Services, έχουμε επενδύσει στη στρατηγική συνεργασία μας με τον Μάνο Σφακιανάκη, Head of GDPR Greece, ο οποίος θα βρίσκεται μαζί μας και στην έκθεση 100% Hotel Show.

Η πραγματική και ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου οργάνωσης και ασφάλειας ηλεκτρονικών -και μη- συστημάτων διαχείρισης δεδομένων της επιχείρησης, οδηγεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των υφιστάμενων αλλά και των υποψήφιων πελατών σας, ενώ δύναται να συμβάλει στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων και για το προφίλ του πελατολογίου. Συμπεράσματα που αξιολογούνται και αξιοποιούνται στη χάραξη της μελλοντικής επιχειρησιακής στρατηγικής με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη ανάπτυξη.

Η Επιχειρηματική Ευφυΐα (Business Intelligence – BI) βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο, καθώς οι επιχειρήσεις επενδύουν στο να μελετήσουν σε βάθος τα επιχειρησιακά δεδομένα που θα τους οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα, σημαντικά για τη λήψη αποφάσεων και τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν. Ποια είναι όμως η σημασία των εργαλείων BI;

Όσο αφοριστικό και αν ακούγεται, η μη ύπαρξη συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας το 2022, αποτελεί ένα τεράστιο μειονέκτημα για κάθε επιχειρηματία και κατ' επέκταση επιχείρηση. Είναι σαν να καλείται κάποιος να μάθει σκοποβολή στο σκοτάδι.

Με τη βοήθεια των BI συστημάτων, κάθε νέο operation, κάθε ενέργεια, οποιουδήποτε τμήματος, γίνονται πιο συντονισμένα, πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα. Τα κέντρα κόστους, τα κέντρα εσόδων, κάθε πληροφορία της επιχείρησης, βρίσκεται πλέον εύκολα, γρήγορα και κυρίως… απλά στην τσέπη κάθε decision maker. Η πληροφορία διαχέεται κάθετα και οριζόντια στην εταιρεία όπως και στο οικοσύστημα συνεργατών, πιο γρήγορα από ποτέ. Η συνεργασία δε μεταξύ των τμημάτων βελτιστοποιείται συνεχώς και αποκτά την ουσιαστική αμφίδρομη σχέση. Η εκκίνηση κάθε πρότζεκτ ξεκινά πλέον με τα εξής στάδια την Παρακολούθηση και την  Αξιολόγηση με σκοπό τη συνέχεια ή την κατάργηση του. Αυτοματοποιημένα, με αρχή, μέση και τέλος. Η στρατηγική πλέον δημιουργείται όχι από υποθέσεις, αλλά από δεδομένα. Καμία απόφαση δεν είναι αυθαίρετη, αλλά προϊόν έρευνας, επεξεργασίας, συγκέντρωσης και αξιοποίησης δεδομένων. Άλλωστε αυτός είναι  και ο κόσμος των Data, των δεδομένων. Αυτός είναι ο κόσμος που απεικονίζεται, συντονίζεται και υλοποιείται, μέσα από τα συστήματα BI και τη χρήση της τεχνολογίας.

Ο όμιλος της Revival Consulting Services στέκεται αρωγός στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, αλλά και σε αυτές που θέλουν να ξεχωρίσουν. Τα εργαλεία και τα συστήματα που έχουμε αναπτύξει στο technology hub που δημιουργήσαμε με την Cactus Web, αποτελεί και το φυσικό touchpoint του ομίλου στη Βόρεια Ελλάδα με σκοπό να αναδειχθεί ο τρόπος που η τεχνολογία και η συμβουλευτική συσχετίζονται και αλληλοεπιδρούν, καθιστώντας αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης του κλάδου.


Μέσα στο 2022 είχαμε ανακοινώσεις για διάφορες Χρηματοδοτήσεις για νέες Τουριστικές Μονάδες ή υπάρχουσες που σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε εργασίες βελτίωσης των υποδομών τους. Ποιες είναι αυτές και πώς η Revival μπορεί να συνεισφέρει στην υλοποίησή τους;

Για περισσότερα από 15 χρόνια, το τμήμα Χρηματοδοτήσεων της Revival έχει εξασφαλίσει εκατοντάδες εκατομμύρια χρηματικών εισροών για τους πελάτες μας, και όχι μόνο στον κλάδο του Τουρισμού αλλά σε κάθε τομέα πρωτογενή, δευτερογενή ή τριτογενούς της οικονομίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η κυκλικότητα της οικονομίας αποτελεί  μια από τις  βασικές αρχές της οικονομικής ανάπτυξης της αγοράς. Μια χρηματοδότηση στη λιανική, φέρνει έσοδα στη δευτερογενή και στην τριτογενή αγορά, αλυσιδωτά.

H Revival στηρίζει τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς και στις χρηματοδοτούμενες δράσεις ΕΣΠΑ. Με περισσότερες από 1.800 επενδύσεις στο ενεργητικό της, αναλαμβάνει κάθε έργο ολιστικά, από την υποβολή, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση μιας επένδυσης, έως και την ολοκλήρωσή της με την εκταμίευση της προβλεπόμενης επιχορήγησης. 

Στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων, προσφέρουμε υπηρεσίες Χρηματοδότησης, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας νέων παραγωγικών μονάδων, καθώς επίσης και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στη μείωση του κόστους λειτουργίας για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Πέραν των προγραμμάτων χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης, αναμένουμε και νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, για τα οποία ήδη η ομάδα μας έχει ξεκινήσει τις διεργασίες προετοιμασίας και θα τις παρουσιάσουμε αναλυτικά στην 100% Hotel Show και ειδικά στο Workshop με τίτλο: Νέες Επενδύσεις: Ξενοδοχειακά Χρηματοδοτικά Προγράμματα & Αναπτυξιακός Νόμος”.

Οι ενέργειες προς το Περιβάλλον, η στάση προς την Κοινωνία και η Εταιρική Διακυβέρνηση, ESG όπως πολύ συχνά θα τους αναγνωρίσουμε, είναι ουσιαστικά οι 3 βασικοί παράγοντες  βιωσιμότητας που επηρεάζουν την “αξία” μιας επιχείρησης. Γιατί είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να εναρμονιστούν με τα κριτήρια ESG;

Οι Millennials είναι εκείνοι που καθοδηγούν πλέον την κοινωνία και την οικονομία, καθορίζοντας μία νέα κουλτούρα που βασίζεται στην ταχύτητα και την τεχνολογική πρόοδο.  Μια νέα γενιά που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, γεγονός που λειτουργεί καταλυτικά και στη συμπεριφορά τους στις αγορές. Οι καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες που εναρμονίζονται με τις αρχές τους, και ως εργαζόμενοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις συμβατές με την  ηθική τους. Η δράση των επιχειρήσεων οφείλει πλέον να συμβαδίζει με το όραμα για το μέλλον της νέας γενιάς.

Τα κριτήρια ESG αποτελούν τον πιο δημοφιλή τρόπο για τους επενδυτές να αξιολογούν τις εταιρείες στις οποίες ενδέχεται να θέλουν να επενδύσουν. Τα κριτήρια αυτά είναι Περιβαλλοντικά (Environmental), Κοινωνικά (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance).

Συνολικά, οι εταιρείες με μη βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και ανεπαρκή βασικά ESG κριτήρια, αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες δυσκολίες στη συνέχιση της χρηματοδότησης από τις τράπεζες. Οι τράπεζες, μάλιστα πολλές φορές καλούνται να διαδραματίσουν άμεσα έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, δεδομένου ότι τα ESG κριτήρια αποτελούν κομβικό παράγοντα για να γίνει κάτι τέτοιο. 

Κλείστε το ραντεβού σας με τα εξειδικευμένα στελέχη της Revival Consulting Services και λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές για την επιχείρησή σας - >

100% Hotel Specials Team
Εξειδικευμένα Στελέχη Της Demand Fairs & Media Και Επιλεγμένοι Εξωτερικοί Συνεργάτες.
Η ομάδα των 100% Hotel Specials, προβληματίζεται, ερευνά και καταγράφει τις Σύγχρονες Ανάγκες του Κλάδου της Φιλοξενίας, αλλά και τις Νέες Τάσεις και Καινοτομίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη λειτουργία και την ανάπτυξη των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της συστηματικής αυτής προσπάθειας, με τη μορφή άρθρων, παρουσιάσεων κοκ, ενσωματώνονται στο περιεχόμενο των 100% Hotel Specials.
CLOSE
ΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ
Thank you for your message. The Exhibitor will be informed and reply to you the soonest possible.
Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Ο Εκθέτης θα ενημερωθεί και θα σας απαντήσει το συντομότερο.
Thank you for your message. The Visitor will be informed and reply to you the soonest possible.
Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Ο Επισκέπτης θα ενημερωθεί και θα σας απαντήσει το συντομότερο.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ HOTELIER WORKSHOP
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Είστε σίγουροι ότι θέλετε να παρακολουθήσετε το πιο κάτω Workshop;

Παρακαλώ επιβεβαιώστε τη συμετοχή σας.

{{workshop.name_gr}}

{{workshop.day}}

{{workshop.start_hour}}:{{workshop.start_minutes}} - {{workshop.end_hour}}:{{workshop.end_minutes}}
Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ WORKSHOP
Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας σε αυτό το Workshop! Μπορείτε να κατεβάσετε το εισιτήριό σας πατώντας εδώ.

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ IOO% HOTEL SHOW

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας για την έκθεση IOO% Hotel Show! Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής σας στο σύστημα, θα πρέπει να ανοίξετε το σύνδεσμο επιβεβαίωσης που έχει αποσταλεί στο email σας. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσετε να κατεβάσετε το εισιτήριό σας για να επισκεφθείτε την έκθεση, να κλείσετε ραντεβού με τους εκθέτες, αλλά και να κάνετε εγγραφή στα Workshops.


Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα του IOO% Hotel Show ακολουθώντας μας στα Social Media